Certyfikat Master Eko

Certyfikat Master Eko to znak jakości, wyróżnienie i promocja przedszkoli, które w działaniach edukacyjno-wychowawczych w sposób ciągły upowszechniają koncepcję zrównoważonego rozwoju, są wzorem sposobu funkcjonowania w tym zakresie i włączają środowisko lokalne do działań przyjaznych przyrodzie. Celem uruchomienia procedury związanej z nadaniem Certyfikatu Master Eko jest promocja przyrody jako wartości i upowszechnienie zasad zrównoważonego rozwoju w czterech aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Przedmiotem działań placówki jest poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w projektowaniu działań edukacyjno – wychowawczych w tym zakresie oraz podniesienie świadomości pracowników niepedagogicznych i rodziców na temat zrównoważonego rozwoju.

KROK PO KROKU

Rejestracja

Pobierz formularz -> tutaj i prześlij wypełniony na k.pawlowska@esperte.pl

Szkolenie

Udział wszystkich nauczycieli placówki w szkoleniu pt. Przedszkole jako ośrodek zrównoważonego rozwoju - 4 godziny dydaktyczne - organizowanym przez CDN esperte.

Działania wewnątrz placówki

 • Powołanie zespołu ds. zrównoważonego rozwoju.
 • Wybór lidera projektu.
 • Udział pracowników niepedagogicznych w szkoleniu prowadzonym wewnętrznie przez Lidera projektu.
 • Przygotowanie planu działań w przedszkolu i przesłanie do akceptacji na adres k.pawlowska@esperte.pl
 • Upowszednienie materiałów na temat zrównoważonego rozwoju wśród rodziców na tablicy "Przedszkole zrównoważonego rozwoju" oraz na stronie internetowej przedszkola.
 • Przygotowanie i realizacja planu działań w placówce wg planu zaakceptowanego przez CDN esperte, dokumentowanie.
 • Przygotowanie i wprowadzenie kodeksu ekologicznego w przedszkolu.

Audyt wewnętrzny i dokumentacja projektu

Wypełnienie arkusza audytu przekazanego przez CDN esperte oraz zgromadzenie dokumentacji projektu.

Przesłanie dokumentacji projektu

Dokumentacja projektu przesyłana do CDN Esperte obejmuje:

 • Zaakceptowany plan działań przedszkola w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • Plan szkolenia dla pracowników niepedagogicznych.
 • Zdjęcie przedszkolnego kodeksu ekologicznego.
 • Zdjęcie tablicy "Przedszkole zrównoważonego rozwoju"
 • Zdjęcia (3 sztuki) z realizacji planu działań przedszkola.
 • Wypełniony arkusz audytu podpisany przez dyrektora i zespół zrównoważonego rozwoju.

Ocena projektu i decyzja w sprawie przyznania Certyfikatu

Po pozytywnym przejściu powyższej procedury oraz po analizie nadesłanych dokumentów następuje decyzja w sprawie nadania certyfikatu jakości dla przedszkola na 3 lata z możliwością przedłużenia.

INFORMACJE DODATKOWE

Adresaci: przedszkola publiczne i niepubliczne na terenie całej Polski

Organizatorzy: Centrum Doskonalenia Nauczycieli Esperte w Warszawie oraz Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli MASTERMETODYKA w Środzie Wielkopolskiej

Koszty przystąpienia do certyfikatu: koszt udziału w szkoleniu rady pedagogicznej lub w szkoleniu otwartym wszystkich nauczycieli z placówki oraz koszt weryfikacji dokumentów projektowych – 200 zł po zakończonym projekcie i analizie dokumentacji