Certyfikat "Przedszkole jako ucząca się organizacja"

Podstawowym założeniem programu jest wyróżnienie przedszkoli, które w procesie edukacyjno-wychowawczym realizują zadania w systemie pracy zespołowej; nauczyciele rozwijają swoje kompetencje; dokonują ewaluacji swojej pracy i ją doskonalą; poszukują nowatorskich rozwiązań i je wdrażają. Celem programu jest aktywizacja na rzecz rozwoju jakościowego kompetencji nauczycieli oraz pracy przedszkola. Udział w programie kończy uzyskanie certyfikatu jakości "Przedszkole - ucząca się organizacja".

KROK PO KROKU

Regulamin

Zapoznanie się z założeniami programu i warunkami uzyskania certyfikatu. Regulamin dostępny jest -> tutaj

Rejestracja

Zgłoszenie przedszkola do programu "Przedszkole jako ucząca się organizacja" do końca grudnia 2022 r. na adres jagoda.pytlarczyk@wp.pl

Szkolenie

Udział w szkoleniach zewnętrznych, w tym w dwóch organizowanych przez CDN Esperte lub OCDN Mastermetodyka o tematyce odpowiedniej do potrzeb przedszkola.

Działania wewnątrz placówki

  • Zorganizowanie systemu pracy zespołowej wg wewnętrznej procedury
  • Dokonanie ewaluacji pracy własnej nauczycieli i wdrażanie wniosków
  • Wykorzystywanie w pracy nowatorstwa pedagogicznego
  • Dokonanie audytu wewnętrznego na druku placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli

Audyt wewnętrzny i dokumentacja projektu

Przesłanie arkusza audytu i dokumentacji na adres jagoda.pytlarczyk@wp.pl w terminie do 30 czerwca 2023 r.

Ocena projektu i decyzja w sprawie przyznania Certyfikatu

Analiza dokumentacji i decyzja w sprawie certyfikatu "Przedszkole jako ucząca się organizacja" do 31 sierpnia 2023 r.

Przesłanie dokumentacji projektu

Dokumentacja projektu przesyłana do CDN Esperte obejmuje:

  • Arkusz audytu
  • Procedura pracy zespołowej obowiązująca w przedszkolu
  • Arkusz ewaluacji pracy nauczyciela - obowiązujący w przedszkolu druk
  • Dokumentacja dodatkowa (nieobowiązkowa) – program własny, innowacja pedagogiczna realizowane w przedszkolu

Nazwa organizatora i koordynator programu:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Esperte w Warszawie

Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli MASTERMETODYKA w Środzie Wielkopolskiej

Koordynator programu: Jadwiga Pytlarczyk – metodyk wychowania przedszkolnego, specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą oraz nadzoru pedagogicznego