DOBRE PRAKTYKI – DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

Rozpoczynamy realizację przedsięwzięcia Dobre praktyki – dzielimy się doświadczeniami. Celem naszych działań jest prezentowanie programów i nowatorskich rozwiązań w edukacji oraz przykładowych planów pracy, scenariuszy i innych materiałów przydatnych w pracy nauczyciela. Chcemy promować osiągnięcia organizacyjne i metodyczne oraz wymieniać się doświadczeniami, aby inspirować przedszkola, szkoły i placówki do podejmowania ciekawych działań edukacyjnych. Zachęcamy Państwa do dzielenia się innowacjami edukacyjnymi, ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi, sposobami radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi. Warto inspirować się wzajemnie, upowszechniając wnioski z własnych badań i obserwacji, polecać wartościowe działania edukacyjne także poza murami placówek.

KROK PO KROKU

Wypełnienie formulrza zgłoszeniowego

Prosimy zgłaszać DOBRE PRAKTYKI realizowane w Państwa przedszkolach, szkołach i placówkach poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z załączonym artykułem drogą elektroniczną na adres k.pawlowska@esperte.pl

Regulamin

Warunkiem przystąpienia do programu jest akceptacja regulaminu.

Analiza

Każde zgłoszenie będzie analizowane przez Dyrektora ds. Pedagogicznych.

Publikacje

Najciekawsze praktyki będą opublikowane na naszej stronie internetowej w zakładce DOBRE PRAKTYKI wraz z imionami, nazwiskami autorów oraz nazwami placówek, w których praktyka jest realizowana.