ESPERTE - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Esperte jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 2 pkt. 9 i art. 168 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045), a także na podstawie własnego statutu.

Celem CDN Esperte jest organizowanie i prowadzenie działań wspomagających przedszkola, szkoły i placówki, w tym form doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów przedszkoli i szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych oraz upowszechnianie dobrych praktyk pedagogicznych.

Placówka jest wpisana do Rejestru prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod nr 156. CDN Esperte posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty nadaną w dniu 15.09.2021 r.

NASZ ZESPÓŁ EKSPERTÓW

Doskonale wiemy jak ważną rolę dla rozwoju dziecka, spełnia przedszkole, a potem szkoła. Jakość procesu edukacyjnego w znacznej mierze zależy od kadry pedagogicznej tych placówek. Esperte powstało z myślą o wspieraniu dyrektorów i nauczycieli w ich rozwoju zawodowym. Nasze szkolenia inspirują do tworzenia placówek profesjonalnych i nowoczesnych. Pomagają wypracować ciekawą wizję oraz zbudować kompetentny i zaangażowany zespół nauczycieli. Nasi szkoleniowcy to cenieni w środowisku specjaliści, którzy od wielu lat przekazują swoją wiedzę innym. Każdego z nich łączy profesjonalizm oraz pasja w wykonywaniu swojej pracy, a także nowoczesne spojrzenie na rozwój edukacji.

s

Wieloletni pedagog, dyrektor przedszkola, edukator, doradca metodyczny, ekpert MEN ds. awansu zawodowego, ekspert działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz nadzoru pedagogicznego, współpracownik uczelni wyższych i ośrodków metodycznych. Autorka programów wychowania przedszkolnego “Z radością w świat” (MEN), "W kręgu zabawy”, “Odkrywam siebie i świat” oraz licznych publikacji i artykułów metodycznych w zakresie nadzoru pedagogicznego w Miesięczniku “Dyrektor Przedszkola”. Laureatka Nagrody im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz za zaangażowanie w działania na rzecz wczesnej edukacji małego dziecka.

Jadwiga Pytlarczyk

Ekspert w zakresie wychowania przedszkolego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz nadzoru pedagogicznego

Z wykształcenia ratownik medyczny, pedagog w zakresie edukacji prozdrowotnej, neurologopeda, certyfikowany terapeuta Biofeedback EEG I stopnia. Specjalizuje się w szkoleniach warsztatowych dla nauczycieli oraz dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzi zajęcia z zakresu terapii logopedycznej autyzmu oraz afazji, praktyk.

Joanna Kaczor

Neourologopeda

Wieloletni nauczyciel w szkole podstawowej i w przedszkolu, pedagog. Swoje doświadczenie wykorzystuje prowadząc warsztaty plastyczne i teatralne. Rozwija zainteresowania i kreatywność dzieci stosując urozmaicone techniki. Małych twórców inspiruje piękną literaturą dziecięcą. Jej pasją jest plastyka. Szczególnie interesują ją techniki wycinankowe, prace z tworzywa przyrodniczego, prace z papieroplastyką i zdobnictwo. Na własny użytek projektuje i wykonuje biżuterię. Jest autorką, bogato ilustrowanej, wydanej w 2015 roku książki pt. "Cztery pory roku. Zabawy plastyczne ze scenariuszami zajęć".

Emilia Koronka

Pedagog

Dyrektor Ogólnopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Mastermetodyka, zawodowo związana od wielu lat z edukacją. Absolwentka Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Uniwersytetu w Rennes, a także studiów w zakresie pedagogicznym: Filologii Romańskiej i Wychowania Wczesnoszkolnego i Przedszkolnego. Wieloletni Manager i specjalista ds. kreowania wizerunku, marketingu, zarządzania, nauczyciel. Przeprowadziła szereg wykładów i warsztatów w zakresie zarządzania, marketingu, PR, komunikacji interpersonalnej, umiejętności wychowawczych i współpracy placówek oświatowych z partnerami.

Małgorzata Kempa

Pedagog

Z wykształcenia psycholożka oraz trenerka. Od 10 lat wspiera rodziców, opiekunów i nauczycieli w ich lepszym rozumieniu małych dzieci i ich potrzeb. Prowadzi konsultacje, warsztaty i szkolenia. Współpracuje z przedszkolami, szkołami, żłobkami oraz punktami dziennego opiekuna. Współzałożycielka Ośrodka Wsparcia i Rozwoju „Bliskie Miejsce”.

Ula Malko

Psycholog

Wieloletni pedagog przedszkolny Montessori. Aktualnie wychowawca klasy z elementami planu daltońskiego. Od kilku lat specjalista w prowadzeniu warsztatów dla rodziców wprowadzających w filozofię Montessori i animator zajęć artystycznych. Absolwentka pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz korekcyjnej, a także studium policealnego z architektury wnętrz. Uczestnik wielu kursów m.in.: pedagogiki Montessori, Porozumienia bez przemocy, I stopnia ceramiki oraz toczenia na kole garncarskim, Arteterapii, Animatorów zajęć plastycznych.

Jowita Sielska-Makulska

Specjalista pedagog Montessori, animator warsztatów artystycznych

Z wykształcenia nauczyciel wychowania przedszkolnego i oligofrenopedagog. Od 7 lat pracuje jako nauczyciel w przedszkolu, gdzie oprócz zajęć dydaktyczny prowadzi zajęcia umuzykalniające oraz rytmikę oparte na własnym programie autorskim „Dziecięcy Świat muzyki”. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Muzyki, plastyki, wiedzy o kulturze i organizacji zajęć artystycznych”. Jest autorką utworów muzycznych wykorzystywanych do zabaw w przedszkolu. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z zakresu edukacji muzycznej, artystycznej i nowatorskich metod nauczania.

Anna Czaja

Ekspert zakresu edukacji muzycznej, artystycznej i nowatorskich metod nauczania

Na co dzień pracuje, jako psycholog i terapeuta dzieci z autyzmem w szkole. Doświadczenie zawodowe zdobywała w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz w stowarzyszeniach zajmujących się pomocą dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami, jak zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespół Downa, niedosłuch, niepełnosprawność intelektualna czy mózgowe porażenie dziecięce.

Dżesika Rydzewska

Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Z wykształcenia psycholog. Od 8 lat wspiera dorosłych w lepszym rozumieniu dzieci i budowaniu z nimi dobrych relacji. W pracy bliska jest jej tematyka rodzicielstwa bliskości i nvc. Na co dzień prowadzi konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.

Daria Sumińska

Psycholog

Dołącz do grona naszych ekspertów

Chciałabyś/chciałbyś dzielić się swoja wiedzą z innymi? Wykonujesz swoją pracę z zaangażowaniem? Jeśli tak, czekamy na Ciebie!