TERMINARZ

Obecnie wszystkie szkolenia odbywają się online za pomocą platformy clickmeeting. Każdy uczestnik otrzymuje mailowo swój indywidualny dostęp do webinaru oraz certyfikat. W ciągu 5 dni po szkoleniu jest możliwy kontakt mailowy lub telefoniczny z osobą prowadzącą.

Data Tytuł Zapisy
2021-12-07 17:00 ONLINE: Metody aktywizujące w przedszkolu ZAPISZ SIĘ
2021-12-08 17:00 ONLINE: Dziecko nieśmiałe i wycofane społecznie w przedszkolu
2022-01-11 10:00 ONLINE: Zimowa Akademia Dyrektora Przedszkola – Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna – po zmianach. Podsumowanie I półrocza w przedszkolu – dyrektor, nauczyciele, specjaliści, zespoły. Rada pedagogiczna w przedszkolu. ZAPISZ SIĘ
2022-01-11 17:00 ONLINE: Metody i formy aktywności ruchowej w przedszkolu ZAPISZ SIĘ
2022-01-12 17:00 ONLINE: Matematyka w ruchu ZAPISZ SIĘ
2022-01-12 17:00 ONLINE: Ewaluacja pracy z grupą czyli jak podsumować półrocze. Ewaluacja pracy własnej. ZAPISZ SIĘ
2022-01-13 10:00 ONLINE: Zimowa Akademia Dyrektora Przedszkola – Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna – po zmianach. Podsumowanie I półrocza w przedszkolu – dyrektor, nauczyciele, specjaliści, zespoły. Rada pedagogiczna w przedszkolu. ZAPISZ SIĘ
2022-01-13 17:00 ONLINE: Badacze przeszłości czyli poznawanie w przedszkolu historii i podstaw kultury polskiej ZAPISZ SIĘ
2022-01-17 10:00 ONLINE: Zimowa Akademia Dyrektora Przedszkola – Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna – po zmianach. Podsumowanie I półrocza w przedszkolu – dyrektor, nauczyciele, specjaliści, zespoły. Rada pedagogiczna w przedszkolu. ZAPISZ SIĘ
2022-01-17 17:00 ONLINE: Kompetencje kluczowe. Rozwijanie mowy komunikatywnej dziecka. ZAPISZ SIĘ
2022-01-18 17:00 ONLINE: Zabawy z jogą - relaksacja, oddech, ćwiczenia gimnastyczne z asanami dla dzieci ZAPISZ SIĘ
2022-01-18 17:00 ONLINE: Zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze i środowiskowe w przedszkolu ZAPISZ SIĘ
2022-01-19 10:00 ONLINE: Zimowa Akademia Dyrektora Przedszkola – Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna – po zmianach. Podsumowanie I półrocza w przedszkolu – dyrektor, nauczyciele, specjaliści, zespoły. Rada pedagogiczna w przedszkolu. ZAPISZ SIĘ
2022-01-19 17:00 ONLINE: Ogród zmysłów- zabawy polisensoryczne w przedszkolu ZAPISZ SIĘ
2022-01-20 17:00 ONLINE: Jak zadbać o siebie- profilaktyka wypalenia zawodowego ZAPISZ SIĘ
2022-01-20 17:00 ONLINE: Metodyczne aspekty planowania miesięcznego i dziennego nauczyciela przedszkola ZAPISZ SIĘ
2022-01-24 17:00 ONLINE: Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zdalnej i stacjonarnej edukacji ZAPISZ SIĘ
2022-01-25 17:00 ONLINE: Mindfulness dla dzieci - zabawy rozwijające uważność ZAPISZ SIĘ
2022-01-25 17:00 ONLINE: Przedszkole jako ośrodek zrównoważonego rozwoju ZAPISZ SIĘ
2022-01-26 17:00 ONLINE: Wyznaczanie granic czyli jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci, w tym z agresją i nieposłuszeństwem ZAPISZ SIĘ
2022-01-26 17:00 ONLINE: Zabawy i formy teatralne na co dzień i od święta - w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej ZAPISZ SIĘ
2022-01-27 17:00 ONLINE: Edukacja dla zdrowia i bezpieczeństwa w przedszkolu ZAPISZ SIĘ
2022-01-31 17:00 ONLINE: Gimnastyka buzi i języka jako skuteczne narzędzie nauczyciela przedszkola w profilaktyce wad wymowy. Rozwój mowy dziecka w pigułce. ZAPISZ SIĘ
2022-01-31 17:00 ONLINE: Wychowanie przez czytanie – literatura i bajkoterapia w przedszkolu ZAPISZ SIĘ
2022-02-01 17:00 ONLINE: Metoda projektu w pracy przedszkola ZAPISZ SIĘ
2022-02-01 17:00 ONLINE: Przedszkolak w krainie uczuć - wspieranie inteligencji emocjonalnej dziecka ZAPISZ SIĘ
2022-03-15 17:00 ONLINE: Storyline jako metoda wychowania i aktywnego uczenia się w przedszkolu ZAPISZ SIĘ
ONLINE: Metody aktywizujące w przedszkolu
ONLINE: Dziecko nieśmiałe i wycofane społecznie w przedszkolu
ONLINE: Zimowa Akademia Dyrektora Przedszkola – Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna – po zmianach. Podsumowanie I półrocza w przedszkolu – dyrektor, nauczyciele, specjaliści, zespoły. Rada pedagogiczna w przedszkolu.
ONLINE: Metody i formy aktywności ruchowej w przedszkolu
ONLINE: Matematyka w ruchu
ONLINE: Ewaluacja pracy z grupą czyli jak podsumować półrocze. Ewaluacja pracy własnej.
ONLINE: Zimowa Akademia Dyrektora Przedszkola – Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna – po zmianach. Podsumowanie I półrocza w przedszkolu – dyrektor, nauczyciele, specjaliści, zespoły. Rada pedagogiczna w przedszkolu.
ONLINE: Badacze przeszłości czyli poznawanie w przedszkolu historii i podstaw kultury polskiej
ONLINE: Zimowa Akademia Dyrektora Przedszkola – Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna – po zmianach. Podsumowanie I półrocza w przedszkolu – dyrektor, nauczyciele, specjaliści, zespoły. Rada pedagogiczna w przedszkolu.
ONLINE: Kompetencje kluczowe. Rozwijanie mowy komunikatywnej dziecka.
ONLINE: Zabawy z jogą - relaksacja, oddech, ćwiczenia gimnastyczne z asanami dla dzieci
ONLINE: Zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze i środowiskowe w przedszkolu
ONLINE: Zimowa Akademia Dyrektora Przedszkola – Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna – po zmianach. Podsumowanie I półrocza w przedszkolu – dyrektor, nauczyciele, specjaliści, zespoły. Rada pedagogiczna w przedszkolu.
ONLINE: Ogród zmysłów- zabawy polisensoryczne w przedszkolu
ONLINE: Jak zadbać o siebie- profilaktyka wypalenia zawodowego
ONLINE: Metodyczne aspekty planowania miesięcznego i dziennego nauczyciela przedszkola
ONLINE: Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zdalnej i stacjonarnej edukacji
ONLINE: Mindfulness dla dzieci - zabawy rozwijające uważność
ONLINE: Przedszkole jako ośrodek zrównoważonego rozwoju
ONLINE: Wyznaczanie granic czyli jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci, w tym z agresją i nieposłuszeństwem
ONLINE: Zabawy i formy teatralne na co dzień i od święta - w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
ONLINE: Edukacja dla zdrowia i bezpieczeństwa w przedszkolu
ONLINE: Gimnastyka buzi i języka jako skuteczne narzędzie nauczyciela przedszkola w profilaktyce wad wymowy. Rozwój mowy dziecka w pigułce.
ONLINE: Wychowanie przez czytanie – literatura i bajkoterapia w przedszkolu
ONLINE: Metoda projektu w pracy przedszkola
ONLINE: Przedszkolak w krainie uczuć - wspieranie inteligencji emocjonalnej dziecka
ONLINE: Storyline jako metoda wychowania i aktywnego uczenia się w przedszkolu