TERMINARZ

Obecnie wszystkie szkolenia odbywają się online za pomocą platformy clickmeeting. Każdy uczestnik otrzymuje mailowo swój indywidualny dostęp do webinaru oraz certyfikat. W ciągu 5 dni po szkoleniu jest możliwy kontakt mailowy lub telefoniczny z osobą prowadzącą.

Data Tytuł Zapisy
2022-12-07 17:00 System wspierania dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy przez nauczycieli po zmianach 2022 r.
2022-12-08 17:00 Czynnościowe nauczanie matematyki w przedszkolu
2022-12-09 10:00 Zajęcia dydaktyczne jako forma pracy przedszkola – obserwacja zajęć przez dyrektora
2023-01-10 09:30 Zimowa Akademia Dyrektora Przedszkola 2023 – Zmiany w statucie. Dokumentowanie pracy przez specjalistów. Gromadzenie informacji do oceny pracy nauczyciela. Podsumowanie I półrocza w przedszkolu – dyrektor, nauczyciele, specjaliści, zespoły. ZAPISZ SIĘ
2023-01-13 09:30 Zimowa Akademia Dyrektora Przedszkola 2023 – Zmiany w statucie. Dokumentowanie pracy przez specjalistów. Gromadzenie informacji do oceny pracy nauczyciela. Podsumowanie I półrocza w przedszkolu – dyrektor, nauczyciele, specjaliści, zespoły. ZAPISZ SIĘ
2023-01-17 17:00 Ciszoczarowanie - program dla dzieci przedszkolnych z nadpobudliwością ruchową i zaburzeniami koncentracji . ZAPISZ SIĘ
2023-01-17 17:00 Metody aktywizujące w przedszkolu ZAPISZ SIĘ
2023-01-18 09:30 Zimowa Akademia Dyrektora Przedszkola 2023 – Zmiany w statucie. Dokumentowanie pracy przez specjalistów. Gromadzenie informacji do oceny pracy nauczyciela. Podsumowanie I półrocza w przedszkolu – dyrektor, nauczyciele, specjaliści, zespoły. ZAPISZ SIĘ
2023-01-18 17:00 Działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wychowanków przedszkola ZAPISZ SIĘ
2023-01-18 17:00 Ruch, rym, rytm i melodia czyli elementy rytmiki w przedszkolu ZAPISZ SIĘ
2023-01-19 17:00 Kodowanie - zabawy nie tylko na macie ZAPISZ SIĘ
2023-01-19 17:00 Edukacja czytelnicza i medialna w przedszkolu ZAPISZ SIĘ
2023-01-24 17:00 Matematyka w ruchu ZAPISZ SIĘ
2023-01-24 17:00 Metoda stymulacji procesów poznawczych „Krąg zmysłów” a mechanizmy uczenia się dziecka ZAPISZ SIĘ
2023-01-25 17:00 Dziecko zdolne w przedszkolu organizacja i funkcjonowanie kół zainteresowań w przedszkolu ZAPISZ SIĘ
2023-01-25 17:00 Zabawy z jogą - relaksacja, oddech, ćwiczenia gimnastyczne z asanami dla dzieci ZAPISZ SIĘ
2023-01-26 17:00 Zabawy i formy teatralne na co dzień i od święta - w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej ZAPISZ SIĘ
2023-01-26 17:00 Jak zadbać o siebie- profilaktyka wypalenia zawodowego ZAPISZ SIĘ
2023-01-27 09:30 Zimowa Akademia Dyrektora Przedszkola 2023 – Zmiany w statucie. Dokumentowanie pracy przez specjalistów. Gromadzenie informacji do oceny pracy nauczyciela. Podsumowanie I półrocza w przedszkolu – dyrektor, nauczyciele, specjaliści, zespoły. ZAPISZ SIĘ
2023-01-31 17:00 Przysłowia polskie jako podstawa procesu wychowawczego – nowatorskie rozwiązania w edukacji ZAPISZ SIĘ
2023-01-31 17:00 Dziecko nieśmiałe i wycofane społecznie w przedszkolu ZAPISZ SIĘ
2023-02-01 17:00 Inspiracje muzyczne z wykorzystaniem bum bum rurek ZAPISZ SIĘ
2023-02-01 17:00 Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej ZAPISZ SIĘ
2023-02-02 17:00 Ogród zmysłów- zabawy polisensoryczne w przedszkolu ZAPISZ SIĘ
2023-02-02 17:00 Odimienna Metoda nauki czytania Ireny Majchrzak ZAPISZ SIĘ
2023-02-07 17:00 Mindfulness dla dzieci - zabawy rozwijające uważność ZAPISZ SIĘ
2023-02-07 17:00 Metody i formy aktywności ruchowej w przedszkolu ZAPISZ SIĘ
2023-02-08 17:00 Dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwoju- spektrum Autyzmu, zespół Aspergera ZAPISZ SIĘ
2023-02-08 17:00 Wychowanie przez czytanie - literatura i bajkoterapia w przedszkolu ZAPISZ SIĘ
2023-02-09 17:00 Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. Współpraca z rodzicami ZAPISZ SIĘ
2023-02-09 17:00 Polisensoryczne zabawy plastyczne ZAPISZ SIĘ
2023-02-15 17:00 System wspierania dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy przez nauczycieli po zmianach 2022 r. ZAPISZ SIĘ
2023-02-15 17:00 Trudne sytuacje wychowawcze- jak prowadzić rozmowy z rodzicami ZAPISZ SIĘ
2023-02-16 17:00 Teatr Kamishibai – magiczna skrzynka w edukacji, twórczym działaniu i zabawie dzieci. ZAPISZ SIĘ
2023-02-16 17:00 Jak przygotować się do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola ZAPISZ SIĘ
2023-02-21 17:00 Rozwijanie pamięci, spostrzegawczości i koncentracji uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym ZAPISZ SIĘ
2023-02-21 17:00 Agresja w grupie przedszkolnej - jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami dziecka? ZAPISZ SIĘ
2023-02-22 17:00 Zrób to sam - lalki, kukiełki i inne pomoce - warsztaty teatralne dla nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej ZAPISZ SIĘ
2023-02-22 17:00 Przedszkole jako ośrodek zrównoważonego rozwoju ZAPISZ SIĘ
2023-02-23 14:30 System pomocy psychologiczno pedagogicznej 2022 - udzielanej przez nauczycieli i specjalistów w przedszkolu. Edukacja włączająca. ZAPISZ SIĘ
2023-02-23 17:00 Pokazywane piosenki i sensomotoryczne zabawy werbalne ZAPISZ SIĘ
2023-02-28 10:00 Początkujący dyrektor w przedszkolu - wybrane zagadnienia prawa oświatowego – przedszkola publiczne i niepubliczne ZAPISZ SIĘ
2023-02-28 17:00 Spokojna głowa – techniki i zabawy relaksacyjne dla najmłodszych ZAPISZ SIĘ
System wspierania dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy przez nauczycieli po zmianach 2022 r.
Czynnościowe nauczanie matematyki w przedszkolu
Zajęcia dydaktyczne jako forma pracy przedszkola – obserwacja zajęć przez dyrektora
Zimowa Akademia Dyrektora Przedszkola 2023 – Zmiany w statucie. Dokumentowanie pracy przez specjalistów. Gromadzenie informacji do oceny pracy nauczyciela. Podsumowanie I półrocza w przedszkolu – dyrektor, nauczyciele, specjaliści, zespoły.
Zimowa Akademia Dyrektora Przedszkola 2023 – Zmiany w statucie. Dokumentowanie pracy przez specjalistów. Gromadzenie informacji do oceny pracy nauczyciela. Podsumowanie I półrocza w przedszkolu – dyrektor, nauczyciele, specjaliści, zespoły.
Ciszoczarowanie - program dla dzieci przedszkolnych z nadpobudliwością ruchową i zaburzeniami koncentracji .
Metody aktywizujące w przedszkolu
Zimowa Akademia Dyrektora Przedszkola 2023 – Zmiany w statucie. Dokumentowanie pracy przez specjalistów. Gromadzenie informacji do oceny pracy nauczyciela. Podsumowanie I półrocza w przedszkolu – dyrektor, nauczyciele, specjaliści, zespoły.
Działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wychowanków przedszkola
Ruch, rym, rytm i melodia czyli elementy rytmiki w przedszkolu
Kodowanie - zabawy nie tylko na macie
Edukacja czytelnicza i medialna w przedszkolu
Matematyka w ruchu
Metoda stymulacji procesów poznawczych „Krąg zmysłów” a mechanizmy uczenia się dziecka
Dziecko zdolne w przedszkolu organizacja i funkcjonowanie kół zainteresowań w przedszkolu
Zabawy z jogą - relaksacja, oddech, ćwiczenia gimnastyczne z asanami dla dzieci
Zabawy i formy teatralne na co dzień i od święta - w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
Jak zadbać o siebie- profilaktyka wypalenia zawodowego
Zimowa Akademia Dyrektora Przedszkola 2023 – Zmiany w statucie. Dokumentowanie pracy przez specjalistów. Gromadzenie informacji do oceny pracy nauczyciela. Podsumowanie I półrocza w przedszkolu – dyrektor, nauczyciele, specjaliści, zespoły.
Przysłowia polskie jako podstawa procesu wychowawczego – nowatorskie rozwiązania w edukacji
Dziecko nieśmiałe i wycofane społecznie w przedszkolu
Inspiracje muzyczne z wykorzystaniem bum bum rurek
Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
Ogród zmysłów- zabawy polisensoryczne w przedszkolu
Odimienna Metoda nauki czytania Ireny Majchrzak
Mindfulness dla dzieci - zabawy rozwijające uważność
Metody i formy aktywności ruchowej w przedszkolu
Dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwoju- spektrum Autyzmu, zespół Aspergera
Wychowanie przez czytanie - literatura i bajkoterapia w przedszkolu
Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. Współpraca z rodzicami
Polisensoryczne zabawy plastyczne
System wspierania dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy przez nauczycieli po zmianach 2022 r.
Trudne sytuacje wychowawcze- jak prowadzić rozmowy z rodzicami
Teatr Kamishibai – magiczna skrzynka w edukacji, twórczym działaniu i zabawie dzieci.
Jak przygotować się do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola
Rozwijanie pamięci, spostrzegawczości i koncentracji uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym
Agresja w grupie przedszkolnej - jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami dziecka?
Zrób to sam - lalki, kukiełki i inne pomoce - warsztaty teatralne dla nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
Przedszkole jako ośrodek zrównoważonego rozwoju
System pomocy psychologiczno pedagogicznej 2022 - udzielanej przez nauczycieli i specjalistów w przedszkolu. Edukacja włączająca.
Pokazywane piosenki i sensomotoryczne zabawy werbalne
Początkujący dyrektor w przedszkolu - wybrane zagadnienia prawa oświatowego – przedszkola publiczne i niepubliczne
Spokojna głowa – techniki i zabawy relaksacyjne dla najmłodszych