TERMINARZ

Obecnie wszystkie szkolenia odbywają się online za pomocą platformy clickmeeting. Każdy uczestnik otrzymuje mailowo swój indywidualny dostęp do webinaru oraz certyfikat. W ciągu 5 dni po szkoleniu jest możliwy kontakt mailowy lub telefoniczny z osobą prowadzącą.

Data Tytuł Zapisy
2024-04-16 10:00 Ocena i ewaluacja pracy nauczyciela wg nowych zasad. Ocena pracy dyrektora. – szkolenie dla dyrektorów
2024-04-16 17:00 Uczeń z ADHD- skuteczna praca w systemie szkolnym
2024-04-16 17:00 Zabawy i formy teatralne na co dzień i od święta - w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
2024-04-18 10:00 NOWOŚĆ! Standardy ochrony dzieci w przedszkolu
2024-04-18 17:00 NOWOŚĆ! Arteterapia w pracy z młodzieżą
2024-04-18 17:00 Badacze przeszłości czyli poznawanie w przedszkolu historii i podstaw kultury polskiej
2024-04-22 17:00 Ruch, rym, rytm i melodia czyli elementy rytmiki w przedszkolu
2024-04-22 17:00 Edukacja europejska i wielokulturowa w przedszkolu a budowanie tożsamości dziecka
2024-04-23 10:00 Początkujący dyrektor w przedszkolu - wybrane zagadnienia prawa oświatowego – przedszkola publiczne i niepubliczne ZAPISZ SIĘ
2024-04-23 17:00 System wspierania dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy przez nauczycieli ZAPISZ SIĘ
2024-04-23 17:00 Trudne sytuacje wychowawcze- jak prowadzić rozmowy z rodzicami ZAPISZ SIĘ
2024-04-25 10:00 System pomocy psychologiczno pedagogicznej udzielanej przez nauczycieli i specjalistów w przedszkolu. Edukacja włączająca. ZAPISZ SIĘ
2024-04-25 17:00 Storyline jako metoda wychowania i aktywnego uczenia się w przedszkolu ZAPISZ SIĘ
2024-04-25 17:00 Poznajmy się - adaptacja do przedszkola ZAPISZ SIĘ
2024-05-06 17:00 Plastykoterapia jako narzędzie pracy nauczyciela wspomagające rozwój dziecka ZAPISZ SIĘ
2024-05-06 17:00 Awans zawodowy – dla nauczycieli początkujących kończących przygotowanie do zawodu oraz dla dyrektorów i organów prowadzących ZAPISZ SIĘ
2024-05-07 10:00 Awans zawodowy nauczycieli wg nowych zasad i przepisy przejściowe. Awans zawodowy i ocena pracy dyrektorów wg nowych zasad. ZAPISZ SIĘ
2024-05-07 17:00 Awans zawodowy – szkolenie dla nauczycieli kontraktowych kończących staż na mianowanego i organów prowadzących ZAPISZ SIĘ
2024-05-07 17:00 Ciszoczarowanie - program dla dzieci przedszkolnych z nadpobudliwością ruchową i zaburzeniami koncentracji . ZAPISZ SIĘ
2024-05-09 14:00 NOWOŚĆ! Standardy ochrony dzieci w przedszkolu ZAPISZ SIĘ
2024-05-09 17:00 Ogród zmysłów- zabawy polisensoryczne w przedszkolu ZAPISZ SIĘ
2024-05-09 17:00 Awans zawodowy – dla nauczycieli mianowanych kończących staż na dyplomowanego (wg „starych” zasad) ZAPISZ SIĘ
2024-05-13 17:00 NOWOŚĆ! Czy dzieci manipulują? Jak rozumieć trudne zachowania dzieci i jak je skutecznie zmieniać ZAPISZ SIĘ
2024-05-13 17:00 Awans zawodowy – dla nauczycieli mianowanych, w tym dyrektorów - Jak zostać nauczycielem dyplomowanym wg nowych zasad? ZAPISZ SIĘ
2024-05-14 10:00 Ocena i ewaluacja pracy nauczyciela wg nowych zasad. Ocena pracy dyrektora. – szkolenie dla dyrektorów ZAPISZ SIĘ
2024-05-14 17:00 Poznajmy się - adaptacja do przedszkola ZAPISZ SIĘ
2024-05-14 17:00 Edukacja przyrodnicza i ekologiczna w przedszkolu ZAPISZ SIĘ
2024-05-16 10:00 Początkujący dyrektor w przedszkolu - wybrane zagadnienia prawa oświatowego – przedszkola publiczne i niepubliczne ZAPISZ SIĘ
2024-05-16 17:00 Umiejętności przyszłości - rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych w przedszkolu czyli nowe spojrzenie na kompetencje kluczowe ZAPISZ SIĘ
2024-05-16 17:00 Inspiracje muzyczne z wykorzystaniem bum bum rurek ZAPISZ SIĘ
2024-05-16 17:00 Umiejętności przyszłości - rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych w przedszkolu czyli nowe spojrzenie na kompetencje kluczowe ZAPISZ SIĘ
2024-05-20 17:00 Matematyka w ruchu ZAPISZ SIĘ
2024-05-20 17:00 Współpraca nauczycieli i specjalistów w przedszkolu. Ewaluacja pracy z grupą. ZAPISZ SIĘ
2024-05-21 10:00 NOWOŚĆ! System bezpieczeństwa w przedszkolu ZAPISZ SIĘ
2024-05-21 17:00 Ewaluacja pracy z grupą czyli jak podsumować półrocze w przedszkolu. Ewaluacja pracy własnej nauczyciela ZAPISZ SIĘ
2024-05-21 17:00 Wyznaczanie granic czyli jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci, w tym z agresją i nieposłuszeństwem ZAPISZ SIĘ
2024-05-23 10:00 Podsumowanie II półrocza w przedszkolu. Dokumentacja specjalistów. Zakończenie stażów oraz przygotowania do zawodu w awansie zawodowym - obowiązki i dokumentacja dyrektora oraz organu prowadzącego ZAPISZ SIĘ
2024-05-23 17:00 NOWOŚĆ! Nowe pomysły i sprawdzone działania na rozwój aktywności fizycznej dzieci i promocję zdrowia ZAPISZ SIĘ
2024-05-27 17:00 NOWOŚĆ! Organizacja i dokumentowanie wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych ZAPISZ SIĘ
2024-05-27 17:00 Kreatywka - wspieranie samodzielności i kreatywności dziecka, zabawy twórcze ZAPISZ SIĘ
2024-05-28 10:00 Podsumowanie II półrocza w przedszkolu. Dokumentacja specjalistów. Zakończenie stażów oraz przygotowania do zawodu w awansie zawodowym - obowiązki i dokumentacja dyrektora oraz organu prowadzącego ZAPISZ SIĘ
2024-06-04 17:00 Poznajmy się - adaptacja do przedszkola ZAPISZ SIĘ
2024-06-04 17:00 Innowacje a nowatorstwo. Konstruowanie programów przez nauczycieli ZAPISZ SIĘ
2024-06-06 10:00 Podsumowanie II półrocza w przedszkolu. Dokumentacja specjalistów. Zakończenie stażów oraz przygotowania do zawodu w awansie zawodowym - obowiązki i dokumentacja dyrektora oraz organu prowadzącego ZAPISZ SIĘ
2024-06-06 17:00 Metoda projektu w pracy przedszkola ZAPISZ SIĘ
2024-06-06 17:00 Zabawy z jogą - relaksacja, oddech, ćwiczenia gimnastyczne z asanami dla dzieci ZAPISZ SIĘ
2024-06-10 17:00 Kodowanie - zabawy nie tylko na macie ZAPISZ SIĘ
2024-06-10 17:00 Odimienna Metoda nauki czytania Ireny Majchrzak ZAPISZ SIĘ
2024-06-11 17:00 Mindfulness dla dzieci - zabawy rozwijające uważność ZAPISZ SIĘ
2024-06-11 17:00 Pedagogika przygody - outdoorowa edukacja w przedszkolu ZAPISZ SIĘ
2024-06-11 17:00 NOWOŚĆ! Stwórzmy wspaniałe przedszkole ZAPISZ SIĘ
2024-06-13 17:00 Muzyka z papieru – dźwięki nieoczywiste w edukacji muzycznej ZAPISZ SIĘ
2024-06-13 17:00 Przedszkole bez zabawek. Zabawy z nietypowymi przyborami. ZAPISZ SIĘ
2024-06-17 17:00 Teatr Kamishibai – magiczna skrzynka w edukacji, twórczym działaniu i zabawie dzieci. ZAPISZ SIĘ
2024-06-17 17:00 Storyline jako metoda wychowania i aktywnego uczenia się w przedszkolu ZAPISZ SIĘ
2024-06-18 17:00 Jak rozwijać zdolności dziecka w przedszkolu czyli koncepcja inteligencji wielorakich w praktyce przedszkolnej ZAPISZ SIĘ
Ocena i ewaluacja pracy nauczyciela wg nowych zasad. Ocena pracy dyrektora. – szkolenie dla dyrektorów
Uczeń z ADHD- skuteczna praca w systemie szkolnym
Zabawy i formy teatralne na co dzień i od święta - w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
NOWOŚĆ! Standardy ochrony dzieci w przedszkolu
NOWOŚĆ! Arteterapia w pracy z młodzieżą
Badacze przeszłości czyli poznawanie w przedszkolu historii i podstaw kultury polskiej
Ruch, rym, rytm i melodia czyli elementy rytmiki w przedszkolu
Edukacja europejska i wielokulturowa w przedszkolu a budowanie tożsamości dziecka
Początkujący dyrektor w przedszkolu - wybrane zagadnienia prawa oświatowego – przedszkola publiczne i niepubliczne
System wspierania dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy przez nauczycieli
Trudne sytuacje wychowawcze- jak prowadzić rozmowy z rodzicami
System pomocy psychologiczno pedagogicznej udzielanej przez nauczycieli i specjalistów w przedszkolu. Edukacja włączająca.
Storyline jako metoda wychowania i aktywnego uczenia się w przedszkolu
Poznajmy się - adaptacja do przedszkola
Plastykoterapia jako narzędzie pracy nauczyciela wspomagające rozwój dziecka
Awans zawodowy – dla nauczycieli początkujących kończących przygotowanie do zawodu oraz dla dyrektorów i organów prowadzących
Awans zawodowy nauczycieli wg nowych zasad i przepisy przejściowe. Awans zawodowy i ocena pracy dyrektorów wg nowych zasad.
Awans zawodowy – szkolenie dla nauczycieli kontraktowych kończących staż na mianowanego i organów prowadzących
Ciszoczarowanie - program dla dzieci przedszkolnych z nadpobudliwością ruchową i zaburzeniami koncentracji .
NOWOŚĆ! Standardy ochrony dzieci w przedszkolu
Ogród zmysłów- zabawy polisensoryczne w przedszkolu
Awans zawodowy – dla nauczycieli mianowanych kończących staż na dyplomowanego (wg „starych” zasad)
NOWOŚĆ! Czy dzieci manipulują? Jak rozumieć trudne zachowania dzieci i jak je skutecznie zmieniać
Awans zawodowy – dla nauczycieli mianowanych, w tym dyrektorów - Jak zostać nauczycielem dyplomowanym wg nowych zasad?
Ocena i ewaluacja pracy nauczyciela wg nowych zasad. Ocena pracy dyrektora. – szkolenie dla dyrektorów
Poznajmy się - adaptacja do przedszkola
Edukacja przyrodnicza i ekologiczna w przedszkolu
Początkujący dyrektor w przedszkolu - wybrane zagadnienia prawa oświatowego – przedszkola publiczne i niepubliczne
Umiejętności przyszłości - rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych w przedszkolu czyli nowe spojrzenie na kompetencje kluczowe
Inspiracje muzyczne z wykorzystaniem bum bum rurek
Umiejętności przyszłości - rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych w przedszkolu czyli nowe spojrzenie na kompetencje kluczowe
Matematyka w ruchu
Współpraca nauczycieli i specjalistów w przedszkolu. Ewaluacja pracy z grupą.
NOWOŚĆ! System bezpieczeństwa w przedszkolu
Ewaluacja pracy z grupą czyli jak podsumować półrocze w przedszkolu. Ewaluacja pracy własnej nauczyciela
Wyznaczanie granic czyli jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci, w tym z agresją i nieposłuszeństwem
Podsumowanie II półrocza w przedszkolu. Dokumentacja specjalistów. Zakończenie stażów oraz przygotowania do zawodu w awansie zawodowym - obowiązki i dokumentacja dyrektora oraz organu prowadzącego
NOWOŚĆ! Nowe pomysły i sprawdzone działania na rozwój aktywności fizycznej dzieci i promocję zdrowia
NOWOŚĆ! Organizacja i dokumentowanie wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych
Kreatywka - wspieranie samodzielności i kreatywności dziecka, zabawy twórcze
Podsumowanie II półrocza w przedszkolu. Dokumentacja specjalistów. Zakończenie stażów oraz przygotowania do zawodu w awansie zawodowym - obowiązki i dokumentacja dyrektora oraz organu prowadzącego
Poznajmy się - adaptacja do przedszkola
Innowacje a nowatorstwo. Konstruowanie programów przez nauczycieli
Podsumowanie II półrocza w przedszkolu. Dokumentacja specjalistów. Zakończenie stażów oraz przygotowania do zawodu w awansie zawodowym - obowiązki i dokumentacja dyrektora oraz organu prowadzącego
Metoda projektu w pracy przedszkola
Zabawy z jogą - relaksacja, oddech, ćwiczenia gimnastyczne z asanami dla dzieci
Kodowanie - zabawy nie tylko na macie
Odimienna Metoda nauki czytania Ireny Majchrzak
Mindfulness dla dzieci - zabawy rozwijające uważność
Pedagogika przygody - outdoorowa edukacja w przedszkolu
NOWOŚĆ! Stwórzmy wspaniałe przedszkole
Muzyka z papieru – dźwięki nieoczywiste w edukacji muzycznej
Przedszkole bez zabawek. Zabawy z nietypowymi przyborami.
Teatr Kamishibai – magiczna skrzynka w edukacji, twórczym działaniu i zabawie dzieci.
Storyline jako metoda wychowania i aktywnego uczenia się w przedszkolu
Jak rozwijać zdolności dziecka w przedszkolu czyli koncepcja inteligencji wielorakich w praktyce przedszkolnej