Certyfikat "Lider indywidualnego rozwoju dziecka"

Certyfikat "Lider indywidualnego rozwoju dziecka" powstał w trosce o jakość edukacji, która zapewni każdemu dziecku sukces i pełnię rozwoju osobowego. Chcielibyśmy, aby przedszkoli skoncentrowanych na jednostce, jej potrzebach i możliwościach było jak najwięcej. To dlatego wyróżniamy i promujemy placówki, które są wzorem dobrych praktyk w zakresie personalizacji edukacji. Poszukujemy wzorcowych przedszkoli, które codzienną praktyką potwierdzają zindywidualizowane podejście do każdego wychowanka, skutecznie udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także dostosowują metody i formy pracy do potencjału i zainteresowań dziecka.

KROK PO KROKU

Rejestracja

Pobierz formularz -> tutaj i prześlij wypełniony na k.pawlowska@esperte.pl

Szkolenie

Udział wszystkich nauczycieli placówki w szkoleniu Indywidualizacja i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w edukacji przedszkolnej organizowanym przez Esperte. Forma szkolenia do wyboru: szkolenie otwarte w półroczu, w którym następuje zgłoszenie lub szkolenie rady pedagogicznej w ustalonym wspólnie terminie.

Audyt zdalny

Pobierz arkusz -> tutaj i prześlij wypełniony na adres k.pawlowska@esperte.pl

Wizyta eksperta

Przyjazd eksperta w ustalonym wspólnie terminie do placówki. Podczas wizyty analizowana będzie dokumentacje wg arkusza „Wizyta eksperta”, zostanie przepr owadzona obserwacja przedszkola oraz 1 zajęcia dydaktycznego. Warunkiem zaliczenia wizyty jest zgodność faktów zaobserwowanych (analiza dokumentów, obserwacja placówki oraz jednego zajęcia dydaktycznego) z informacjami zawartymi w arkuszu audytu zdalnego.

Płatności

Podczas szkolenia oraz wizyty eksperta otrzymasz faktury. Koszt nadania certyfikatu obejmuje: koszt szkolenia rady pedagogicznej, który jest ustalany indywidualnie lub koszt udziału w szkoleniu otwartym wszystkich nauczycieli z placówki (120 zł/os), a także koszt 1 wizyty eksperta: 1 600 zł + koszty dojazdu do placówki z Poznania (w przypadku niezaliczenia pierwszej wizyty, koszt drugiej wizyty jest taki sam).

Przyznanie certyfikatu

Po pozytywnym przejściu powyższej procedury następuje nadanie certyfikatu jakości dla przedszkola na 3 lata z możliwością przedłużenia. Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest doszkolenie nowych pracowników, którzy nie brali udziału w szkoleniu Indywidualizacja i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w edukacji przedszkolnej, ponowny audyt wewnętrzny i wizyta eksperta w placówce.